top of page

Acerca de

Ochrana osobných údajov

Zásady ochrany osobných údajov pre Meloon.cz

 

Dátum účinnosti: februára 2024

 

Vitajte na stránkach Meloon.cz, ktoré prevádzkuje právnická osoba Fourteen s.r.o., ICO: 10697683, DIC: CZ10697683, so sídlom Bělehradská 858/23, PSČ 120 00, Praha. Vaše súkromie je pre nás prvoradé. Tieto zásady ochrany osobných údajov uvádzajú typy informácií, ktoré zhromažďujeme od našich používateľov, spôsob ich použitia a kroky, ktoré podnikáme na ich ochranu.

 

1. Zhromažďovanie informácií

 

Informácie zhromažďujeme, aby sme všetkým našim používateľom poskytovali lepšie služby. Informácie zhromažďujeme nasledujúcimi spôsobmi:

 

Informácie, ktoré nám poskytnete. Naše služby môžu napríklad vyžadovať, aby ste si zaregistrovali účet, a my vás požiadame o osobné údaje, ako je vaše meno, e-mailová adresa, telefónne číslo alebo kreditná karta.

Informácie, ktoré získame z vášho používania našich služieb. Môžeme zhromažďovať informácie o službách, ktoré používate, a o tom, ako ich používate.

2. Používanie informácií

 

Informácie získané zo všetkých našich služieb používame na ich poskytovanie, údržbu, ochranu a zlepšovanie, na vývoj nových služieb a na ochranu Meloon.cz a našich používateľov. Tieto informácie používame aj na to, aby sme vám ponúkli obsah na mieru.

 

3. Zdieľanie informácií

 

Meloon.cz nezdieľa osobné údaje so spoločnosťami, organizáciami a jednotlivcami mimo Meloon.cz, pokiaľ nenastane jedna z nasledujúcich okolností:

 

S vaším súhlasom.

Na externé spracovanie.

Z právnych dôvodov.

4. Zabezpečenie

 

Usilovne sa snažíme chrániť Meloon.cz a našich používateľov pred neoprávneným prístupom alebo neoprávnenou zmenou, zverejnením alebo zničením informácií, ktoré máme k dispozícii.

 

5. Prístup k vašim osobným údajom a ich aktualizácia

 

Vždy, keď využívate naše služby, snažíme sa vám poskytnúť prístup k vašim osobným údajom. Ak sú tieto informácie nesprávne, snažíme sa vám poskytnúť spôsoby, ako ich rýchlo aktualizovať alebo vymazať - okrem prípadov, keď musíme tieto informácie uchovávať na legitímne obchodné alebo právne účely.

 

6. Zmeny

 

Naše zásady ochrany osobných údajov sa môžu z času na čas zmeniť. Všetky zmeny zásad ochrany osobných údajov zverejníme na tejto stránke a ak sú zmeny významné, poskytneme výraznejšie oznámenie.

 

7. Kontaktné informácie

 

V prípade akýchkoľvek otázok alebo obáv týkajúcich sa ochrany osobných údajov nás môžete kontaktovať na adrese www.meloon.cz/contact.

 

Táto šablóna bola aktualizovaná tak, aby obsahovala dnešný dátum a konkrétne údaje o tom, že Meloon.cz prevádzkuje spoločnosť Fourteen s.r.o. Pred zverejnením sa uistite, že ste nahradili "[Vaše kontaktné údaje]" svojimi skutočnými kontaktnými údajmi. Nezabudnite, že sa dôrazne odporúča konzultácia s právnym odborníkom, ktorý preskúma a prispôsobí vaše zásady ochrany osobných údajov, aby sa zabezpečil súlad so všetkými platnými zákonmi a predpismi.

bottom of page